Gratis AI-innehållsdetektor

Få 2 000 gratis krediter varje månad

Kom igång idag och få 2 000 gratis kredit varje månad.

Tick Icon40+ innehållsmallar
Tick IconSkriv nästan vad du vill
Tick IconLägg till dina teammedlemmar för att göra mer tillsammans
Inget CC krävs
Examples:

Varför välja WriterBuddys AI-detektor?

Auktoritet i AI-detektion:

WriterBuddys AI-innehållsdetektor är betrodd av miljontals för dess noggrannhet och tillförlitlighet. Våra avancerade algoritmer och kontinuerliga uppdateringar säkerställer att du alltid ligger före AI-genererat innehåll.

Avancerad AI-detektionsteknik:

Vårt AI-detektorverktyg använder sofistikerade algoritmer för att identifiera AI-genererad text från verktyg som ChatGPT, GPT-4 och mer. Med hög noggrannhet och kontinuerliga förbättringar tillhandahåller vi de bästa detekteringsmöjligheterna.

Obegränsade gratis AI-checkar:

Upplev friheten med obegränsade AI-kontroller gratis. Verifiera äktheten av ditt innehåll så många gånger som behövs utan någon kostnad.

Användarvänligt gränssnitt:

WriterBuddys AI-detektor är designad för enkel användning. Med ett enkelt och intuitivt gränssnitt kan du snabbt och effektivt upptäcka AI-genererat innehåll.

Ingen registrering krävs:

Börja använda vår AI-innehållsdetektor direkt. Du behöver inte skapa ett konto – ladda bara upp din text och få resultat.

Sekretess garanterad:

Din datas konfidentialitet är vår prioritet. Vi lagrar eller delar inte ditt innehåll, vilket säkerställer att din integritet alltid är skyddad.

En avancerad AI-innehållsdetektering för alla behov

Studenter:

Se till att dina uppsatser och uppsatser är fria från AI-genererat innehåll. WriterBuddys AI-detektor hjälper dig att uppfylla akademiska riktlinjer och verifiera äktheten av dina källor.

Utbildare:

Upprätthåll akademisk integritet genom att kontrollera äktheten av dina elevers inlämningar. Främja originalitet och ärlighet i akademiskt arbete.

Bloggare:

Undvik påföljder för sökmotorer genom att se till att dina blogginlägg är original. Analysera och verifiera äktheten av artiklar innan du publicerar för att upprätthålla innehåll av hög kvalitet som engagerar din publik.

Professionella skribenter:

Leverera originalarbete i varje projekt. Använd vår AI-detektor för att säkerställa att dina rapporter, presentationer och andra professionella dokument är autentiskt skrivna av dig.

AI-detektor för ChatGPT, GPT-4, Gemini, Copilot och mer

Upptäck AI-genererat innehåll från ledande AI-verktyg

WriterBuddys AI-innehållsdetektor identifierar med säkerhet text som genereras av populära AI-verktyg som ChatGPT, GPT-4, Gemini, Copilot och mer. Vårt avancerade AI-kontrollverktyg säkerställer hög noggrannhet och kan detektera GPT-2, GPT-3 och GPT-3.5, med pågående experimentellt stöd för GPT-4.

Hög noggrannhet med avancerade algoritmer

Vårt AI-detektionsverktyg utnyttjar banbrytande algoritmer för att ge tillförlitliga resultat. Även om ingen AI-detektor kan garantera 100 % noggrannhet, levererar vårt verktyg konsekvent exakta resultat, vilket hjälper dig att ligga steget före AI-genererat innehåll.

Kontinuerlig förbättring

I takt med att AI-tekniken utvecklas, gör det också vår AI-innehållsdetektor. Vi är fast beslutna att regelbundet uppdatera vårt verktyg för att hålla jämna steg med de senaste framstegen inom AI-genererad text.

AI-detektorer vs. Plagiatcheckers

AI-detektorer och plagiatkontroller används båda för att verifiera en texts originalitet och äkthet, men de skiljer sig åt när det gäller hur de fungerar och vad de letar efter.

AI-detektor eller ChatGPT-detektor

AI-detektorer försöker hitta text som ser ut som om den genererades av ett AI-skrivverktyg, som ChatGPT. De gör detta genom att mäta specifika egenskaper hos texten som meningsstruktur och längd, ordval och förutsägbarhet – inte genom att jämföra den med en databas med innehåll.

Plagiatkontroll

Plagiatkontrollanter försöker hitta text som är kopierad från en annan källa. De gör detta genom att jämföra texten med en stor databas med webbsidor, nyhetsartiklar, tidskrifter och så vidare, och upptäcka likheter – inte genom att mäta specifika egenskaper hos texten.

Vanliga frågor 

Upptäcker den innehåll som genereras av ChatGPT, GPT-4 eller Gemini?

WriterBuddys AI-innehållsdetektor kan med säkerhet upptäcka de flesta engelska texter som genereras av populära verktyg som ChatGPT, GPT-4 och Gemini. Vår kostnadsfria AI-detektor kan detektera GPT-2, GPT-3 och GPT-3.5 med genomsnittlig noggrannhet, medan vår Premium AI-detektor har hög noggrannhet och förmågan att detektera GPT-4.

Hur exakt är WriterBuddys AI-innehållsdetektor?

Vårt verktyg kan upptäcka de flesta texter som genereras av populära AI-skrivverktyg med hög noggrannhet. Även om ingen AI-detektor är 100 % korrekt, säkerställer våra kontinuerliga förbättringar att vi erbjuder en av de bästa detekteringshastigheterna på marknaden.

Kan WriterBuddys AI-detektor föreslå innehållsförbättringar?

Nej, vår AI-detektor fokuserar på att identifiera AI-genererat innehåll. För förbättringar av innehållet, utforska våra andra verktyg som Grammar Checker och Paraphraser.

Stöder AI-detektorn flera språk?

För närvarande stöder vår AI-detektor text på engelska. Vi arbetar med att utöka stödet till andra språk inom en snar framtid.

Finns det en gräns för antalet AI-kontroller jag kan utföra?

Nej, njut av obegränsade gratis AI-kontroller med WriterBuddys AI-detektor. Verifiera äktheten av ditt innehåll så många gånger du behöver.

Börja upptäcka AI-genererat innehåll idag

Ta kontroll över ditt innehålls autenticitet med WriterBuddys AI Content Detector. Oavsett om du är student, utbildare, bloggare eller professionell skribent, säkerställer vårt verktyg att ditt arbete förblir äkta och pålitligt. Prova det nu och upplev skillnaden i innehållskvalitet och integritet.

upphovsrätt © 2024 WriterBuddy. Alla rättigheter förbehållna.